Curl - ftp download a upload

Jednoduchý skript pro download nebo upload 1 souboru na ftp. Je potlačený progressbar a všechny hlášky kromě chybových. Pozor - cesta remote souboru se počítá od domovského adresáře přihlášeného uživatele.

Download souboru:

curl -s -S  -o mistnisoubor ftp://stroj/remotesoubor -u login:heslo

Upload souboru:

curl -s -S -T -o mistnisoubor ftp://stroj/remotesoubor -u login:heslo